NYHETER

Återgå till blogg
Ungdomar Utforskar Framtiden

Återigen hade Tranemo - Advanced Workwear Tranemo kommun och Hushållningssällskapet Sjuhärad Rådgivarna glädjen att välkomna åttondeklassarna ombord på framtidsbussarna! Eleverna fick inte bara chansen att lyssna på intressanta föredrag, utan även prova på olika yrkesupplevelser och gissa yrkestitlar. Det var en fantastisk dag fylld med samverkan och lärande för alla inblandade. Vi är glada att ha haft möjligheten att inspirera och vägleda dessa unga talanger på deras framtida karriärvägar. Ser fram emot framtida samarbeten och möjligheter att fortsätta stödja våra ungdomar i deras strävan mot framgång!
Framtidsbussen ger våra elever insyn i näringslivet

FRAMTIDSBUSSEN! Den 26 oktober åker alla åttondeklassare i Tranemo kommun ut med Framtidsbussarna till några av våra företag i kommunen. Care of Sweden, Nexans och Svedbergs tar under onsdagen emot eleverna och visar vad de erbjuder för arbetsuppgifter. Syftet är att öka kännedomen bland eleverna om företagen och om de arbetsmöjlighet som erbjuds inom kommunen.

"Framtidsbussen är en av flera planerade aktiviteter mellan skolan och Tillväxt Tranemo som nu går live. Besöken 26 oktober blir ett första pilotprojekt som vi hoppas kunna repetera kommande år. Att ge eleverna insyn i det lokala näringslivet med dess möjligheter är vårt mål för att säkra framtida kompetensförsörjning, berättar Lars Josefsson VD Nexans Sweden".