service till företag

Utan näringslivet kommer vi inte nå tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare till år 2035. Det är också en fråga som vi måste jobba med tillsammans. Vi verkar för att göra det enklare att etablera sig och som företag utvecklas i kommunen för att tillsammans nå tillväxtmålet. Vårat arbete ska speglas av nära samarbeten, täta dialoger och öppna diskussioner. Tillväxt Tranemo är just en sådan arena där vi välkomnar prestigelösa, öppna och ärliga diskussioner.

Företagslots

Företagslotsen finns som stöd till dig som ska starta eget eller vill utveckla ditt företag i Tranemo kommun. Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt i frågor gällande allt från att starta eget till mer specifika frågor gällande tekniska-, bygg- och miljöfrågor samt etableringar.

Tillväxt Tranemo stöttar företagslotsen genom att tillsammans med kommunen ta fram ett arbetssätt för hur detta ska fungera samt att även i efterhand följa upp om detta är tillräckligt eller om det behöver förändras.

Kontakt till företagslots
foretagslots@tranemo.se

FÖRETAGSFADDER

Vi är många i kommunens näringsliv som tror på att vi blir starkare tillsammans. Det som gynnar ett företag gynnar hela kommunen. Därför vill vi i Tillväxt Tranemo engagera oss lite extra i nystartade företag och företag som funderar på att etablera sig i vår kommun.

Det behöver inte alltid vara så krångligt, i det här fallet ringer någon från Tillväxt Tranemo upp företagen och erbjuder vår hjälp och kontaktnät. 

Foto: Ola Rosenqvist

PLANARBETE

För att kommunens näringsliv ska kunna utvecklas i den takt som krävs behöver kommunen ligga i framkant när det kommer till planarbetet. Det ska hela tiden finnas detaljplanerad mark för olika typer av verksamheter och boendeformer. Den som vill investera i kommunen ska kunna göra det.

Tillväxt Tranemos roll är att kontinuerligt föra dialog med kommunledningen gällande detta och vid behov vara behjälplig med prioriteringar.

Nätverksträffar

Genom nätverksträffar vill vi i Tillväxt Tranemo lyfta goda exempel och på så sätt inspirera och hjälpa företag i frågor som en annars ofta prioriterar bort eller inte riktigt vet hur en ska jobba med. Vi tar fram material, mallar och annat stöd för att kunna få framåt i frågorna. Ett exempel på detta är en mall för sponsringspolicy eller mall för att ta emot en praoelev på bästa och enklaste sätt.

VI ÄR MED I ARBETSGRUPPEN

Prefab AB, Tranemo – Johan Kettil (gruppledare)
Modulbyggen–Vibo, Tranemo – Robert Bertilsson
Ray Metallfabrik, Ljungsarp – Johan Angered
Tranemo kommun – Manda Schillerås
 

VILL DU OCKSÅ engagera dig?

Låt oss veta genom att fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss.