LEVA, BO OCH ARBETA

Här finns det självklara valet för den som vill förena ett rikt fritidsliv med bra arbetsplatser samt trygga skolor och allt detta i ett hållbart samhälle. Kommunen har ett rikt förenings- och kulturliv, starkt näringsliv, låg arbetslöshet och en av närområdets bästa skolor. Tranemo kommun består av 13 orter där samtliga har sjönära och naturnära områden med ett gott utbud inom outdoor-aktiviteter. 

Foto: Ola Rosenqvist

TOMTER DÄR EN VILL LEVA

I flera av kommunens 13 orter finns sjönära och naturnära områden och med en närhet till Borås, Göteborg, Gislaved, Landvetter och Jönköping – allt inom mindre än 50 minuter. Idag finns över hundra villatomter detaljplanerade för bostadsbebyggelse och just nu arbetas nya detaljplaner fram för att möta framtidens behov. Läs mer om kommunens detaljplaner genom att klicka här (extern länk).

HEM FÖR ALLA

Det ska finnas boenden för alla olika livsfaser och åldrar – från den mindre hyreslägenheten till den stora gården nära naturen för dig som behöver mer utrymme och natur. Tillväxt Tranemo för kontinuerligt dialog med kommunledningen gällande planarbetet för att se till att det hela tiden finns detaljplanerad mark för olika typer av boenden och lägen. Vi driver också på om att förenkla och snabba på processen för nybyggnation, bygglov och liknande.

Foto: Andreas Natt och Dag

FÖRENINGSLIV MED FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

Något vi är extra stolta över är kommunens rika föreningsliv och de eldsjälar som skapar detta. Vi vill att våra eldsjälar ska få lägga sin tid på föreningens medlemmar istället för att jaga sponsorer. Tillväxt Tranemo verkar därför för att ta fram en generell sponsringspolicy som kommunens näringsliv kan använda eller inspireras av. Allt för att våra föreningar ska fortsätta må bra och blomstra.

Läs mer om arbetet att skapa en snäll skola

ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER

Det ska vara en hög miniminivå på de arbetsplatser som finns i kommunen. Att jobba här ska kännas tryggt, utvecklande och inspirerande. Våra arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö, både ur fysiska som psykologiska perspektiv. Ingen ska fara illa.

Tillväxt Tranemo verkar därför för att inspirera till allt från gemensamma friskvårdssatsningar till insatser för jämställdhet och minskad diskriminering. Allt för att vi ska lyckas tillsammans.

fokus på  samhällsansvar

Vi vill göra det lättare för företagen att göra rätt och hänga med i samhällsutvecklingen. Det kan handla om allt från att jobba med cirkulära affärsidéer, satsa på miljön, ökad jämställdhet till att göra etiska affärer, använda lokala leverantörer och samhällsbyggande insatser. Vi vill också uppmuntra kommunens näringsliv att minst var tredje år göra samhällsbyggande insatser, såsom exempelvis omklädningshytter till badplatser, donera bänkar till parker eller renovera ödehus. Det är inte något som bara arbetstagarna och samhället i stort drar nytt av, utan för företagen betyder det att en kan få fler affärer, enklare att rekrytera och friskare medarbetare. Det är win-win.

NÄTVERKSTRÄFFAR SOM INSPIRERAR OCH GÖR NYTTA

Genom nätverksträffar vill vi i Tillväxt Tranemo lyfta goda exempel och på så sätt inspirera och hjälpa företag i frågor som en annars ofta prioriterar bort eller inte riktigt vet hur en ska jobba med. Vi tar fram material, mallar och annat stöd för att kunna få framåt i frågorna. Ett exempel på detta är en mall för sponsringspolicy eller mall för att ta emot en praoelev på bästa och enklaste sätt. 


VI ÄR MED I ARBETSGRUPPEN

Care of Sweden/Företagarna Svenljunga-Tranemo, Tranemo – Magnus Högberg (gruppledare)
Sparbanken Tranemo, Tranemo – Fredrik Björkman
Hushållningssällskapet Sjuhärad, Länghem – Jonas Bodenhem
Tranemo kommun – Manda Schillerås
 

VILL DU OCKSÅ engagera dig?

Låt oss veta genom att fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss.