Framtidsbussen ger våra elever insyn i näringslivet

FRAMTIDSBUSSEN! Den 26 oktober åker alla åttondeklassare i Tranemo kommun ut med Framtidsbussarna till några av våra företag i kommunen. Care of Sweden, Nexans och Svedbergs tar under onsdagen emot eleverna och visar vad de erbjuder för arbetsuppgifter. Syftet är att öka kännedomen bland eleverna om företagen och om de arbetsmöjlighet som erbjuds inom kommunen.

"Framtidsbussen är en av flera planerade aktiviteter mellan skolan och Tillväxt Tranemo som nu går live. Besöken 26 oktober blir ett första pilotprojekt som vi hoppas kunna repetera kommande år. Att ge eleverna insyn i det lokala näringslivet med dess möjligheter är vårt mål för att säkra framtida kompetensförsörjning, berättar Lars Josefsson VD Nexans Sweden".