Ungdomar Utforskar Framtiden

Återigen hade Tranemo - Advanced Workwear Tranemo kommun och Hushållningssällskapet Sjuhärad Rådgivarna glädjen att välkomna åttondeklassarna ombord på framtidsbussarna! Eleverna fick inte bara chansen att lyssna på intressanta föredrag, utan även prova på olika yrkesupplevelser och gissa yrkestitlar. Det var en fantastisk dag fylld med samverkan och lärande för alla inblandade. Vi är glada att ha haft möjligheten att inspirera och vägleda dessa unga talanger på deras framtida karriärvägar. Ser fram emot framtida samarbeten och möjligheter att fortsätta stödja våra ungdomar i deras strävan mot framgång!