NYHETER

Vi klättrar 91 platser i företagsrankingen

Tranemo kommun klättrar 91 platser i företagsrankingen. Vi fortsätter att jobba ihop i områden infrastruktur, kompetensförsörjning, attraktivitet, service och kommunikation för hela kommunen! Så roligt att samverkan ger resultat och att vi som förening kan vara med och hjälpa till :) Läs mer på foretagsklimat.se/tranemo

Förbättrat företagsklimatet i Tranemo

Trevliga nyheter! I enkäten för det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i Tranemo kommun har vi förbättrat oss. Det gör vi genom samverkan och riktade insatser. Själva rankingen kommer först i september månad. Tack till alla som gör samverkan möjlig i Tranemo kommun!

Tillväxt Tranemo tackar av Karl-Erik

Idag har Tillväxt Tranemo haft årsmöte och styrelsemöte. Vi har avtackat Karl-Erik Claesson som jobbat som processledare för föreningen i över två år! Stort tack för fin insats Karl-Erik, vi är tacksamma :). Föreningen samlades även för en gruppbild. Vi tror att vi är starkare tillsammans för att nå 14 000 invånare 2035 och vill gärna samverka med andra föreningar och företag i Tranemo kommun för att klara det. Hör gärna av dig eller din verksamhet till någon av oss så berättar vi mer!

Framtidsbussen ger våra elever insyn i näringslivet

FRAMTIDSBUSSEN! Den 26 oktober åker alla åttondeklassare i Tranemo kommun ut med Framtidsbussarna till några av våra företag i kommunen. Care of Sweden, Nexans och Svedbergs tar under onsdagen emot eleverna och visar vad de erbjuder för arbetsuppgifter. Syftet är att öka kännedomen bland eleverna om företagen och om de arbetsmöjlighet som erbjuds inom kommunen.

"Framtidsbussen är en av flera planerade aktiviteter mellan skolan och Tillväxt Tranemo som nu går live. Besöken 26 oktober blir ett första pilotprojekt som vi hoppas kunna repetera kommande år. Att ge eleverna insyn i det lokala näringslivet med dess möjligheter är vårt mål för att säkra framtida kompetensförsörjning, berättar Lars Josefsson VD Nexans Sweden".