Bättre resultat när det gäller andelen behöriga till gymnasieskolan

Glada nyheter! ⭐️ Tranemo kommun går mot strömmen vad gäller andelen behöriga till gymnasieskolan. Det är sjunkande gymnasiebehörighet i 182 av landets kommuner, Tranemo kommun har istället ökat andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram med 4,7% läsåret 2021/22. Läs mer om detta på Tranemo.se.