Skola och utbildning

Skola och utbildning är en lika självklar som viktig fråga att jobba med för att skapa en attraktiv kommun. Vi har redan en av områdets bästa skolor. Vi vill också att vår skola ska vara snäll och trygg och där vi som företag tar tillvara på våra framtida medarbetare. Vi har en tro på att genom en ökad samverkan mellan näringsliv och skolan kan vi bidra till en än bättre skola som i sin tur kan vara avgörande för att nå en tillväxt.

prao – TIDIGT möte mellan elev och arbetsliv 

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på våra framtida medarbetare. Genom att förenkla och stimulera till närmre samarbeten mellan skola och näringsliv när det kommer till prao är ett sätt att göra detta. 

Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten Svenljunga Tranemo samt studie- och yrkesvägledare har vi tagit fram en mall för ut detta samarbete skulle kunna se ut. Det innefattar bland annat olika typer av stöd till företag för att underlätta för att ta emot en prao samtidigt som perioden blir givande för eleven. Målet är att samtliga företag i Tillväxt Tranemo ska ta emot minst en praoelev under 2022.

företagens närvaro och engagemang i skolan

Vi tror på vikten av en snäll och trygg skola. Vi tror också på att näringslivet kan bidra till detta och även kan sitta inne på resurser som skolan och dess elever kan dra nytta av. Därför behövs en tydlig samverkan mellan näringsliv,  grundskolan samt dess brukarråd. Det kan handla om allt från att som företag bidra med en innebandeyrink till att visa upp sin arbetsplats på aktivitetsdagar.

Tillväxt Tranemo har kontakt med grundskolerektorerna i kommunen samt erbjudit hjälp och resurser till skolornas brukarråd. Genom detta arbete tror vi kunna bidra till en snäll och trygg skola.

 

FRAMTIDSBUSSEN – KOMPETENSFÖRSÖRJNING REDAN PÅ HÖGSTADIET

Framtidsbussarna tar våra åttondeklassare till några av våra företag i kommunen. Syftet är att öka kännedomen bland eleverna om företagen och om de arbetsmöjlighet som erbjuds inom kommunen.
Att ge eleverna insyn i det lokala näringslivet med dess möjligheter är vårt mål för att säkra framtida kompetensförsörjning.

MATHIVATION – FÖRETAGENS MATTESATSNING

Företag i tillväxt Tranemo har via en unik samverkan gått in och sponsrat projektet Mathivation. Mathivation är ett projekt med målet att engagera, utmana och inspirera våra skolelever i kommuner inom matematik och programmering. Det här är ett sätt för kommunens företag att bidra till kommunens invånare och till att säkra framtidens kompetensförsörjning.


Tranemo kommun satsar på skolan

Tillsammans skapar vi en skola där elever och personal upplever en god gemenskap, där alla inkluderas och respekteras. 2020 låg Tranemo kommun dessutom på plats 40 bland landets 290 kommunen när det kommer till Bästa skolkommuner. Andelen barn i förskolan och lärartätheten tillhör en av kommunens styrkor.

VI ÄR MED I ARBETSGRUPPEN

Tranemo Textil AB, Tranemo – Max Larsson (gruppledare)
Nexans, Grimsås – Sofie Fogelstrom
Svedbergs, Dalstorp – Thomas Elvlin
Tranemo kommun – Manda Schillerås
Tranemo Trädgårdstjänst – Johan Carlsson

 

VILL DU OCKSÅ engagera dig?

Låt oss veta genom att fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss.