NYHETER

Ungdomar Utforskar Framtiden

Återigen hade Tranemo - Advanced Workwear Tranemo kommun och Hushållningssällskapet Sjuhärad Rådgivarna glädjen att välkomna åttondeklassarna ombord på framtidsbussarna! Eleverna fick inte bara chansen att lyssna på intressanta föredrag, utan även prova på olika yrkesupplevelser och gissa yrkestitlar. Det var en fantastisk dag fylld med samverkan och lärande för alla inblandade. Vi är glada att ha haft möjligheten att inspirera och vägleda dessa unga talanger på deras framtida karriärvägar. Ser fram emot framtida samarbeten och möjligheter att fortsätta stödja våra ungdomar i deras strävan mot framgång!
Vi klättrar 91 platser i företagsrankingen

Tranemo kommun klättrar 91 platser i företagsrankingen. Vi fortsätter att jobba ihop i områden infrastruktur, kompetensförsörjning, attraktivitet, service och kommunikation för hela kommunen! Så roligt att samverkan ger resultat och att vi som förening kan vara med och hjälpa till :) Läs mer på foretagsklimat.se/tranemo

Förbättrat företagsklimatet i Tranemo

Trevliga nyheter! I enkäten för det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i Tranemo kommun har vi förbättrat oss. Det gör vi genom samverkan och riktade insatser. Själva rankingen kommer först i september månad. Tack till alla som gör samverkan möjlig i Tranemo kommun!