INFRASTRUKTUR

En fungerande infrastruktur är en viktig del för att det ska vara möjligt att leva, bo och verka i ett samhälle. Det är också en nödvändighet för hälsosam tillväxt. Därför verkar vi i Tillväxt Tranemo för våra medborgares och näringslivs intressen när det kommer till vägar, bussar, tåg och stationer. 

Driva på prioritering av VÅR KOMMUN

När det kommer till frågor som rör infrastruktur är det något som tar tid och har långa planeringstider. Vi jobbar just nu med att få till möten med allt från Kommunalförbundet till Västsvenska handelskammaren där vi kan föra dialog och öka trycket på att prioritera infrastrukturen i vår kommun. Det här är viktigt för att vi ska kunna få till en fungerande tillväxt samtidigt som våra vägar och cykelbanor ska bli säkrare och mer attraktiva att färdas på. Vi vänder oss också till kommuner som lyckats få till finansieringar av ny infrastruktur för att lära oss av deras erfarenheter.

Foto: Andreas Natt och Dag

RIKSVÄG 27 OCH VÄG 156

Vi är många som är beroende av både riksväg 27 och väg 156 i vår vardag och helgdag. Därför är det självklart att Tillväxt Tranemo deltar i projekten som rör dessa vägar för att värna om våra medborgares och näringslivs behov. Det ska kännas tryggt att färdas på våra vägar.

fler tågstopp

Tåg är ett snabbt och miljömedvetet sätt att transportera sig. Tågförbindelser öppnar också upp möjlighet att jobba i orter längre bort utan att det påverkar tiden en är borta från hemmet. Tillväxt Tranemo jobbar för att få till tågstopp i såväl Länghem som Grimsås. Läs mer om tågstoppen på Tranemo Kommuns hemsida genom att klicka här (extern länk).

Baltic-link

Baltic-Link är en viktig fråga för näringslivet då den knyter ihop produktions- och konsumtionsmarknader i Centrala och Sydöstra Europa, Sverige och Norge. Baltic-Link handlar om att bygga ut existerande transportkorridor och omfattar bland annat riksväg 27 och Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar. Frågans viktiga roll för vårat näringsliv gör detta till en självklar fråga för Tillväxt Tranemo att engagera sig i. 

VI ÄR MED I ARBETSGRUPPEN

JH Tidbeck AB, Ljungsarp – Sven Olov Kronaas (gruppledare)
Bryggeri Rosenhill, Nittorp – Magnus Nygren
Primo, Limmared – Mikko Sorjonen
Tranemo kommun – Manda Schillerås

 

VILL DU OCKSÅ ENGAGERA DIG?

Låt oss veta genom att fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss.