NYHETER

Snart dags för adventskalender

Mitt Tranemo är ett projekt som Tillväxt Tranemo startat för att lyfta fram vår gemensamma hemkommun och kommunen där vi antingen bor, lever eller verkar. Vi tror att för att få fler att stanna kvar, flytta hit eller etablera sig behöver vi höra och lyfta just din berättelse. Detta börjar med en adventskalender där du kommer kunna följa 24 personer som på ett eller annat sätt har en koppling till kommunen. Allt under taggen #mitttranemo. Adventskalender kommer du kunna se på Tillväxt Tranemos Instagram.

Lyckad första nätverksträff

Vi hade nyss en nätverksträff med syftet att bjuda in föreningar. Där diskuterades hur man kan stödja det lokala näringslivet, samtala kring CSR-frågor (corporate social responsibility) och det lokala engagemanget. En samverkan mellan föreningen Tillväxt Tranemo, Care of Sweden, Tranemo IF och Företagarna Kind. Många kom och lyssnade och tillslut var läktaren fullsatt. 

Tillväxt Tranemo anordnar sin första nätverksträff

Tillväxt Tranemo anordnar sin första nätverksträff i samarbete med Care of Sweden AB, Företagarna Kind och Tranemo IF.

För att möjliggöra ett aktivt föreningsliv och en attraktiv kommun så är samverkan mellan det lokala näringslivet och föreningar viktigt. Samverkan kan ske på olika plan där det finansiella stöden är en viktig del, men kan även infatta andra delar. 

På nätverksträffen kommer Care of Sweden AB medverka och berätta om vad de gör dör att stödja det lokala näringslivet samt allmänt kring CSR och lokalt engagemang. Aktiviteten är öppen för företag och föreningen med placering inom Tranemo Kommun. 

När: 2021-10-26
Var: Biblioteket, Centralen Tranemo
Anmälan: cecilia.snall@careofsweden.se, senast 2021-10-20
Kostnad: Kostnadsfritt

Varmt välkomma!
Tillväxt Tranemo fyller snart 1 år

Tillväxt Tranemo firar snart 1 år då det var nästan exakt ett år sedan representanter från näringslov, Tranemo kommun och politiker möttes. Formellt bildades föreningen i början av 2021 med syfte att skapa en gemensam plattform där kommunens näringsliv och kommuntjänstemän kan mötas i frågor. 

Redan 2020 startades arbetet med föreningen då en utredning initierades på Tranemo Utvecklings initiativ med syfte att ta reda på hur ett sådant samarbete bäst utformas. Som grund i utredningen gjordes studier och besök hos näringslivsbolag i fem olika kommuner, vilket kompletterades med omkring trettio intervjuer med lokala företagare, stora som små.

Resultatet var tydligt. För att få näringslivet att engagera sig genom att komma in i ett sammanhang där en kan påverka behövde kommun och företagare mötas på en opolitisk och neutral plattform. Istället för att bilda ett kommunägt näringslivsbolag bildades därför en ideell och obunden förening. Tanken var också att samtliga medlemmar ska bidra till föreningens mål om ökad tillväxt genom sitt engagemang, kontakter och kunskaper.