TILLSAMMANS FÖR TRANEMO

Vi tror att vi är starkare tillsammans. Vi tror också på att förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. På så sätt kan vi tillsammans bidra till kommunens tillväxtmål.

Tillväxt Tranemo består av både representanter från näringslivet i kommunen (med huvudkontor i kommunen) och tjänstepersoner från Tranemo kommun. För att snabbare kunna komma framåt i frågan har vi delats in i arbetsgrupper som endera ansvarar för olika omården.

 

Om föreningen

Tillväxt Tranemo är en helt ideell förening där medlemmarna ger av sin tid och sitt engagemang för att skapa goda förutsättningar för människor och företag att verka och samverka i Tranemo kommun.  Genom att värna om och utveckla kommun, gemensamma ytor, invånare, föreningar och näringsliv hoppas vi på att att bidra till god tillväxt. Fler vill stanna, fler besöka och fler vill etablera sig här. Vårat mål är att bidra till kommunens tillväxtmål om att bli 14 000 invånare till år 2035. Tillväxt Tranemo finns för dig som driver eller vill starta företag i kommunen, du som söker sponsring till din förening eller du som söker tomt eller boende i kommunen.

 

Vad vi jobbar med just nu

 
Leva, bo OCH ARBETA

Tranemo kommun ska vara det självklara valet för dig som vill förena ett rikt fritidsliv med bra arbetsplatser samt trygga skolor och detta i ett hållbart samhälle.

 
MITT TRANEMO

Vi är nyfikna vad Tranemo betyder för dig? Är det din hemkommun, bor du här, jobbar du här eller är det där du driver din verksamhet? Låt oss veta! Vi vill lyfta ditt Tranemo. Foto: Jonas Ingman

Skola och utbildning

Vi tror på vikten av en snäll och trygg skola. Vi tror också på att ta tillvara på våra framtida medarbetare. Därför är skola och utbildning en lika viktig som självklar fråga att jobba med.

INFRASTRUKTUR 

En fungerande infrastruktur är en viktig del i ett samhälle för att det ska vara möjligt att leva, bo och verka där. Därför driver vi på frågor på nationell nivå som rör Tranemo kommun.

SERVICE till FÖRETAGEN

Utan näringslivet kommer vi inte nå tillväxtmålet om 14 000 invånare år 2035. Vi måste göra det enklare att etablera sig och som företag att utvecklas i kommunen.

 
 
 

Styrelse för TILLVÄXT TRANEMO

Från vänster i bild: 
Carita Brovall
Max Larsson
Sofie Fogelström
Sven-Olov Kronaas
(Ordförande)

 

FÖRENINGENS HISTORIA

Tillväxt Tranemo bildades i början av 2021 med syfte att skapa en gemensam plattform där kommunens näringsliv och kommuntjänstemän kan mötas i frågor. Redan 2020 startades arbetet med föreningen då en utredning initierades på Tranemo Utvecklings initiativ med syfte att ta reda på hur ett sådant samarbete bäst utformas. Som grund i utredningen gjordes studier och besök hos näringslivsbolag i fem olika kommuner, vilket kompletterades med omkring trettio intervjuer med lokala företagare, stora som små.

Resultatet var tydligt. För att få näringslivet att engagera sig genom att komma in i ett sammanhang där en kan påverka behövde kommun och företagare mötas på en opolitisk och neutral plattform. Istället för att bilda ett kommunägt näringslivsbolag bildades därför en ideell och obunden förening. Tanken var också att samtliga medlemmar ska bidra till föreningens mål om ökad tillväxt genom sitt engagemang, kontakter och kunskaper. 

 

AKTIVA MEDLEMMAR I TILLVÄXT TRANEMO

Bryggeri Rosenhill – Magnus Nygren
Care of Sweden/Företagarna Svenljunga-Tranemo – Magnus Högberg
CJ Automotive
– Mats Agblad
Erik Larsson bygg
 – Sonja Larsson 
Hushållningssällskapet Sjuhärad – Jonas Bodenhem
JH Tidbeck AB – Sven Olov Kronaas 
Modulbyggen–Vibo – Robert Bertilsson
Nexans – Gabriella Myrén, Sofie Fogelstrom 
Prefab AB – Johan kettil
Ray Metallfabrik – Johan Angered
Sparbanken Tranemo – Fredrik Björkman
Svedbergs – Thomas Elvlin/Susanne Lignell
Teknos   – Christian Af Petersens
Tranemo kommun
– Carita Brovall, Manda Schillerås, Patrik Westerlund
Tranemo Textil AB – Max Larsson 
Tranemo Trädgårdstjänst – Johan Carlsson

Östra Kinds El  – Martin Lyckviken

Hang around 
Länghems kök – Dennis Engström
Lidhs/Lideco  – Harriet Lidh


KOMMUNIKATION

Tranemo kommun – Patrik Westerlund (Sammankallande/gruppledare)
Svedbergs
–  Susanne Lignell 
Erik Larsson bygg
 – Sonja Larsson 
Nexans
 – Gabriella Myrén

 

VILL DU OCKSÅ engagera dig?

Låt oss veta genom att fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss.