NYHETER

Återgå till blogg
Förbättrat företagsklimatet i Tranemo

Trevliga nyheter! I enkäten för det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i Tranemo kommun har vi förbättrat oss. Det gör vi genom samverkan och riktade insatser. Själva rankingen kommer först i september månad. Tack till alla som gör samverkan möjlig i Tranemo kommun!

Tillväxt Tranemo tackar av Karl-Erik

Idag har Tillväxt Tranemo haft årsmöte och styrelsemöte. Vi har avtackat Karl-Erik Claesson som jobbat som processledare för föreningen i över två år! Stort tack för fin insats Karl-Erik, vi är tacksamma :). Föreningen samlades även för en gruppbild. Vi tror att vi är starkare tillsammans för att nå 14 000 invånare 2035 och vill gärna samverka med andra föreningar och företag i Tranemo kommun för att klara det. Hör gärna av dig eller din verksamhet till någon av oss så berättar vi mer!

Tillväxt Tranemo fyller snart 1 år

Tillväxt Tranemo firar snart 1 år då det var nästan exakt ett år sedan representanter från näringslov, Tranemo kommun och politiker möttes. Formellt bildades föreningen i början av 2021 med syfte att skapa en gemensam plattform där kommunens näringsliv och kommuntjänstemän kan mötas i frågor. 

Redan 2020 startades arbetet med föreningen då en utredning initierades på Tranemo Utvecklings initiativ med syfte att ta reda på hur ett sådant samarbete bäst utformas. Som grund i utredningen gjordes studier och besök hos näringslivsbolag i fem olika kommuner, vilket kompletterades med omkring trettio intervjuer med lokala företagare, stora som små.

Resultatet var tydligt. För att få näringslivet att engagera sig genom att komma in i ett sammanhang där en kan påverka behövde kommun och företagare mötas på en opolitisk och neutral plattform. Istället för att bilda ett kommunägt näringslivsbolag bildades därför en ideell och obunden förening. Tanken var också att samtliga medlemmar ska bidra till föreningens mål om ökad tillväxt genom sitt engagemang, kontakter och kunskaper.